மாணவர் பதிவேடு (Enrolment Register)

Google+ Followers

என்னைப் பற்றி

My photo

எல்லாம் விதித்தபடிதான் நடக்கும் என்னும்போது,  நாம் கவலைப் படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

My email ID

எனது மின்னஞ்சல் முகவரி:
classroom2007@gmail.com

வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை

10.12.08

SOME AUTHENTICATED VEDIC ASTROLOGERS

SOME AUTHENTICATED VEDIC ASTROLOGERS TO CONSULT

I am reproducing the article written by Mr.Vinodhavel, one of our class students,
for the benefit of one and all who comes to the classroom
=====================================
This post is dedicated to Mr.Vinodhavel!
=====================================
1. Pandit Sanjay Rath
We all know that Dr.B.V.Raman spread the power to the entire world thru his
speeches, predictions, articles and books for about 40 years. Pt. Sanjay rath follows
similar path. He has been revealing the many secrets of Vedic astrology, Nadi
astrology, Prasna, etc to the public. Many details were hidden by earlier selfish
astrologers. Each word he utters has the authenticity of classic books like BPHS,
Saravali, Jataka Paarijatha, etc and most of the time he is able to give us the entire
quotes for the topic in discussion. Like B.V.Raman, he is one of the few astrologers
who daringly advised people that Numerology is a fake- business as it is not at
all based on astronomy unlike astrology. Like B.V.Raman, he is celebrated for
his strong scientific basis of astrology. He has many renowned disciples like
PVR Narasimha Rao, Visti, Goravani and disciples from various parts of
world.

He is associated with more than 10 websites and blogs.
All the SJC websites are very resourceful and most contents are free.
He is the founder Sri Jagannatha Centre, which has branches all over the world.
He is the founder of the leading magazine ‘The Jyotish Digest’.
You can have more information in this URL
You can know his contact details and fee in corresponding website or by E-Mail.
======================================
2. PVR Narasimha Rao
Follower of B.V.Raman & Sanjay Rath.
One of the Jyotish Gurus in SJC (Sri Jagannath Centre).
An IIT (Madras) Student.
A software engineer near Boston.
His unselfishness is very remarkable. He is author of the world famous
freeware software ‘Jagannatha Hora’.
There is no other software that can compete the software Jagannatha
Hora in terms of accuracy of calculations, level of details availability,
ephemeris (has 10,000 years) and flexibility.
Above all, it is completely a Free Software. I searched almost 50 software
programs and found that only Parashara Light software has similar features.
He is also the author of a good book “Vedic Astrology - an integrated approach”.
You can know more about him, contact details and fee in corresponding
website or by E-Mail.
(our teacher Subbiah sir is also using the same software)
=======================================
3. Visti Larsen
Follower of Sanjay Rath.
Admirer of B.V.Raman.
One of the Jyotish Gurus in SJC (Sri Jagannath Centre).
He is a cool and young person by biological age (DOB: 12-Nov-1981)
but his mental age conquers even 70. He has studied many classics and lot
of contemporary books on Vedic and western astrology. His knowledge
is a lot more than that of many very expeienced astrologers all over India.
His unselfishness is also very remarkable. As on Nov’2008, he has
published more than 500 classes as MP3 Audio files in his website.
All for Free Download. You can see his profile, contact details and fee
and all info in his website.
=========================================
4. Other Gurus in / associated with SJC centre:
There are many other eminent Gurus like Sarbanji, Freedom cole,
Goravani, Rafal, Gauranga Das. But, I am not much aware of them.
So, I leave it to seeker’s choice.
=========================================
5. Authenticated Websites List-1:===================================================
6. K.N.Rao:
One of the most renown and eldest astrologers of India.
He has played a major role in finding the fault of Raman’s ayanamsa and making
Lahiri Ayanamsa as a standard.
He is an author of about 15 unique books on astrology, which are specified in
“reference” in many articles found in http://Wikipedia.org.
His books are most selling ones in America after B.V.Raman’s books.
He is founder of the largest ‘formal educational school for astrology’ in India.
You can know more about in his websites.
To know about his life, knowledge and experience in a snapshot, you just read
an interview with him taken in 2005
(http://www.lightonvedicastrology.com/articles-knrao-printer.htm).
Criticisms:
Many scholars disagree with some of his methods - for example most scholars
use 4th house of a horoscope for educational perspectives but he claims that
it is only 5th house that signifies education.
===========================================
7. Vaughn Paul:
He was one of the well known students of K.N.Rao, Late R.Santhanam & some
more Indian astrologers.
He is known for his clean articles and genuine predictions.
===========================================
8. Authenticated Websites List - 2:

====================================================

9. Authenticated Websites List - 3:
Many genuine Gurujis occasionally visit this site and give their wise guidance:
http://www.indiadivine.org/audarya/vedic-astrology-jyotisha
This site is very useful like srijagannath.org & yahoo vedic astrology group
and it has good discussions on astrology.
============================================
10. Prof. Mu. Matheswaran
In tamilnadu, I could not think any body equal to his profound knowledge.
About him:
He is multifaceted personality - An Astrologer, Teacher, Writer, Trainer,
Vaasthu consultant, Palmist, Body Reader & Photographer!
Out of about 50 astrologers I have met so far, he stands quite distinct.
I was amazed by his predictions!

Disciple of P. S. Iyer (Kerala) who amazed the South India with his
profound astrological knowledge and

predictions. P.S.Iyer was a thickest friend of B.V.Raman.
Follower of Dr. B. V. Raman who made the entire world esp. western
world and scientists admire the power of Indian astrology.
(BTW: B.V.Raman is the ‘Bill Gates’ in astrology!)
Writer of 30 unique Tamil books on astrology, numerology, gems, palmistry, etc.
Teacher of more than 1000 students and uncountable followers in Tamilnadu.
Revolutionist in astrology - who first condemned the cheating techniques
and superstitions of many fake astrologers.

Note:
He gets mostly ordinary visitors everyday. So, if you really want ‘Special’ &
‘Masterly’ predictions for you, you have to explain to him about you serious
seeking first.
A word on his life:
He was born in 1945. He lost his parents in his age of 18 and was brought up
under his relatives.
He started his career as an ordinary photographer.
He studied most of the astrology by himself & became astrologer.
Later he joined with P. S. Iyer.

His contact Details:
Mu. Matheswaran MICAS
Maruthi Jothidar Illam,
215 (107), Gandhi Nagar,
Water tank road,
Athur - 636 102,
Salem (DT)
Tamilnadu, India.
Tel: 04282 - 250532.
=====================================
11. What about other Astrologers?
Of course, there are many so-called ‘famous astrologers’ but many of them
appear to be too commercial, not genuine or less knowledgeable when we meet
them in person. Some modern styled astrologers (like V.K.Choudhry) lack
authenticity of classics or strong base for their so-called ‘new approaches’.
So, I excluded them.
=====================================
12. Misc:
Out of the above astrologers, I have met only Mr.Mu.Matheswaran
in person. But, I have come across the articles, chart readings, reputations &
books of all other people especially of Sanjay

Rath and Visti Larsen.
Unluckily, nobody at present could equal or even become close to the level of
Dr.B.V.Raman, ‘The Naveena Varahamihira’ (Pt. Sanjay Rath, C.S.Patel,
Bepin Behari, P.S.Iyer & many more scholars explicitly accepted this fact).
Please understand that none can understand one’s life completely just by
visiting an astrologer twice or thrice.
For that, you have to try to practice the various things in the life like
spirituality, philosophy, astrology, etc.
Also, follow somethings before meeting an astrologer, to make it successful:
Have at least basic knowledge in Astrology.
Get an appointment with an astrologer on the date (& time, if possible)
that is most favourable to you (this you can judge to some extent using things
like Tara Bala, Ashtakavarga, Daily hora, etc.
Have your questions list ready on hand. See that your questions are specific
and to-the-point instead of the general things.

Hope this enlightens you considerably!
Comments are welcome!
Do correct me, if I am mistaken anywhere.
May Ketu Bless All!

Written by Vinodhavel

படங்களின் மேல் கர்சரை வைத்து அழுத்தினால் படங்கள் பெரிதாகத் தெரியும்!
=======================================
நன்றி உரித்தாகுக வினோதவேல்!
அன்புடன்
வகுப்பறை வாத்தியார்

வாழ்க வளமுடன்!

38 comments:

Ragu Sivanmalai said...

Many many thanks for the great list..No doubt..This will be useful for us..

அமர பாரதி said...

Thank you for the information. I will try to reach Prof. Mu. Matheswaran for my consultation. Once again thanks to Mr.Vinothavel and our beloved teacher.

hotcat said...

Thanks for the information.

வேலன். said...

தகவலுக்கு நன்றி உரித்தாகுக. இருப்பினும் ஒரே சூரியன்-ஒரே நிலவு - அதுபோல் வகுப்பறை வாத்தியார் ஒருவரே - நாங்கள் வகுப்பறை மாற மாட்டோம்.
வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.

அருப்புக்கோட்டை பாஸ்கர் said...

பயனுள்ள தகவல்களை தந்த திரு விநோதவேலுக்கும் வகுப்பறை வாத்தியாருக்கும் நன்றி !

SP.VR. SUBBIAH said...

//////Ragu Sivanmalai said...
Many many thanks for the great list..No doubt..This will be useful for us..//////

useful for us. = இருக்கும் என்பதால் பதிவில் ஏற்றிக் கொடுத்துள்ளேன்!

SP.VR. SUBBIAH said...

/////அமர பாரதி said...
Thank you for the information. I will try to reach Prof. Mu. Matheswaran for my consultation. Once again thanks to Mr.Vinothavel and our beloved teacher.//////

வினோதவேல் அனுப்பினார் என்று சொல்லுங்கள்!

SP.VR. SUBBIAH said...

/////hotcat said...
Thanks for the information.////

It is all right shankar!

SP.VR. SUBBIAH said...

வேலன். said...
தகவலுக்கு நன்றி உரித்தாகுக. இருப்பினும் ஒரே சூரியன்-ஒரே நிலவு - அதுபோல் வகுப்பறை வாத்தியார் ஒருவரே - நாங்கள் வகுப்பறை மாற மாட்டோம்.
வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.//////

உங்களை யார் சுவாமி மாறச்சொன்னார்கள்? படிக்கும் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்குக் கூடுதலான தகவல். அவ்வளவுதான்!

SP.VR. SUBBIAH said...

////அருப்புக்கோட்டை பாஸ்கர் said...
பயனுள்ள தகவல்களை தந்த திரு விநோதவேலுக்கும் வகுப்பறை வாத்தியாருக்கும் நன்றி!//////

அதனாலென்ன, பரவாயில்லை. நன்றி அவருக்கு மட்டும் சொன்னால் போதும்!

RAJA said...

அருமையான தொகுப்பு. நண்பர் விநோதவேலுக்கும், குருவிற்கும் எங்கள் நன்றி.

அன்புடன்
இராசகோபால்

hotcat said...

Can someone or Mr.Vinothavel explain what does Ketu significance(my understanding Vinayagar is adithevam for ketu) in wishing "May Ketu bless u all"

-Shankar

SP.VR. SUBBIAH said...

////RAJA said...
அருமையான தொகுப்பு. நண்பர் விநோதவேலுக்கும், குருவிற்கும் எங்கள் நன்றி.
அன்புடன்
இராசகோபால்/////

நன்றி இராசகோபால்!

SP.VR. SUBBIAH said...

////hotcat said...
Can someone or Mr.Vinothavel explain what does Ketu significance(my understanding Vinayagar is adithevam for ketu) in wishing "May Ketu bless u all"
-Shankar////

Actual meaning is known only to Mr.Vinodhavel!
To me it is always -" May Saturn bless you all ":-))))))
He is the Karma (work) & Ayuz (ஆயுள்) Karakan!

hotcat said...

////Actual meaning is known only to Mr.Vinodhavel!
To me it is always -" May Saturn bless you all ":-))))))
He is the Karma (work) & Ayuz (ஆயுள்) Karakan!///

Simple way....May God bless all of us!!!

மதி said...

Thanks to Mr.Vinothavel for valueble informations....

Thanks too to our guruji Mr SP VR. Subbiah.

Chuttiarun said...

hi

thanks for your support.. but please check that.. there is no link to www.thamizhstudio.com.. only image is there.. so please check there.. thanks once again..

else give text link only.

short film website
www.thamizhstudio.com

thanks,
arun m.

SP.VR. SUBBIAH said...

/////hotcat said...
////Actual meaning is known only to Mr.Vinodhavel!
To me it is always -" May Saturn bless you all ":-))))))
He is the Karma (work) & Ayuz (ஆயுள்) Karakan!///
Simple way....May God bless all of us!!!/////

அது எப்போதும் உள்ளது சுவாமி!

SP.VR. SUBBIAH said...

////மதி said...
Thanks to Mr.Vinothavel for valueble informations....
Thanks too to our guruji Mr SP VR. Subbiah./////

நன்றி மதிவாணரே!

SP.VR. SUBBIAH said...

/////Chuttiarun said...
hi
thanks for your support.. but please check that.. there is no link to www.thamizhstudio.com.. only image is there.. so please check there.. thanks once again..
else give text link only.
short film website
www.thamizhstudio.com
thanks,
arun m.//////

இணைப்பு கொடுத்துவிட்டேன் நண்பரே. சைடு பாரில் பாருங்கள்
உங்கள் இணைய தளம் பிபலமாகி, சென்னை சில்க்ஸ், போத்தீஸ் எல்லாம் விளம்பரம் கொடுக்க முன் வந்தால் எங்களையும் (சக பதிவர்களையும்) கவனித்துக் கொள்வீர்களா?:-))))

அமர பாரதி said...

//வினோதவேல் அனுப்பினார் என்று சொல்லுங்கள்!// Ofcourse dear Vathiyaraiyah.

அமர பாரதி said...

//தகவலுக்கு நன்றி உரித்தாகுக. இருப்பினும் ஒரே சூரியன்-ஒரே நிலவு - அதுபோல் வகுப்பறை வாத்தியார் ஒருவரே - நாங்கள் வகுப்பறை மாற மாட்டோம்.
வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.// பதிவ முழுசா படிச்சுட்டு பின்னூட்டுங்க மக்களே.

விநோதவேல் said...

//Ragu Sivanmalai said...
Many many thanks for the great list..No doubt..This will be useful for us..
//

Thank you Ragu,
Post your comments after meeting any of this astrologers also.

May Ketu Bless All!

விநோதவேல் said...

//அமர பாரதி said...
Thank you for the information. I will try to reach Prof. Mu. Matheswaran for my consultation. Once again thanks to Mr.Vinothavel and our beloved teacher.
//

Thank you friend.
I am sure, the meeting will be useful to you .. Good Luck!

May Ketu Bless All!

விநோதவேல் said...

// hotcat said...
Thanks for the information.
//
Thank you.

May Ketu Bless All!

விநோதவேல் said...

//வேலன். said...

தகவலுக்கு நன்றி உரித்தாகுக. இருப்பினும் ஒரே சூரியன்-ஒரே நிலவு - அதுபோல் வகுப்பறை வாத்தியார் ஒருவரே - நாங்கள் வகுப்பறை மாற மாட்டோம்.
வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.
//
நன்றி.

சரிதான் நண்பரே... எளிய தமிழில் சுவையான நடையில் வேறுயார் ஜோதிடத்தை கற்றுத்தருகிறார்கள்?

May Ketu Bless All!

விநோதவேல் said...

// அருப்புக்கோட்டை பாஸ்கர் said...
பயனுள்ள தகவல்களை தந்த திரு விநோதவேலுக்கும் வகுப்பறை வாத்தியாருக்கும் நன்றி !
//

நன்றி அன்பரே!

விநோதவேல் said...

//
SP.VR. SUBBIAH said...
////அருப்புக்கோட்டை பாஸ்கர் said...
பயனுள்ள தகவல்களை தந்த திரு விநோதவேலுக்கும் வகுப்பறை வாத்தியாருக்கும் நன்றி!//////
அதனாலென்ன, பரவாயில்லை. நன்றி அவருக்கு மட்டும் சொன்னால் போதும்!
//

இல்லை ஐயா, எனது பங்கு சிறிதே!
அதை அனைவரும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும் என்றெண்ணிப் பதிவிட்ட தங்களுக்குதான் நன்றி சொல்லனும்!

May Ketu Bless All!

விநோதவேல் said...

// RAJA said...
அருமையான தொகுப்பு. நண்பர் விநோதவேலுக்கும், குருவிற்கும் எங்கள் நன்றி.
அன்புடன் இராசகோபால்
//
மிக்க நன்றி அன்பரே!

விநோதவேல் said...

//Hotcat said...
Can someone or Mr.Vinothavel explain what does Ketu significance(my understanding Vinayagar is adithevam for ketu) in wishing "May Ketu bless u all"
-Shankar
//

Dear Shankar!

கேது என்பது நவகிரகங்களிலேயே அதிகபட்ச பலம் வாய்ந்த கிரகம்.
மனிதன் அடையவேண்டிய பேறுகளிலேயே பெறும்பேறு .. ஞானம், மோட்சம். அதை அளிப்பவர் கேதுவே!

Ketu represents one of the terms used in Indian astronomy, astrology and esoteric branches.

Ketu is personification of a supernatural control that bestows enlightenment to humans. People often forget that their most important mission is Enlightenment and not just material attainments!

Hence, I use this phrase as a reminder and prayer for humanity!
Hope this helps you!

May Ketu Bless All!

விநோதவேல் said...

//மதி said...
Thanks to Mr.Vinothavel for valueble informations....
Thanks too to our guruji Mr SP VR. Subbiah.

//
Thank you friend!

விநோதவேல் said...

ஐயா,

இரண்டு நாட்கள் கழித்து வந்து பார்த்தால்,ஆச்சர்யம்!
ஒரு தனிப்பதிவாகவே தந்துவிட்டீர்களே!
நல்ல & அரிய விஷயங்கள் பலருக்கும் பயன்படவேண்டும் என்ற தங்களது எண்ணமும் செயலும் நெகிழவைக்கிறது... மிக்க நன்றி!

எனக்குத் தெரிந்தவரை உலகில் சுமார்
10 கோடிமக்கள் சரியான ஜோதிட வழிகாட்டுதல் இன்றி தவிக்கின்றனர்!
அவர்களில் பலரும் தங்கள் வலைத்தளத்தில் இப்பதிவைக் கண்டு வெகு பயன்பெறவேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக்கொள்கிறேன்.

எனது பல தூக்கமற்ற இரவுகள் வீண்போகவில்லை ஐயா!

வாத்தியாருக்கே நன்றிகள்!

May Ketu Bless All!

SP.VR. SUBBIAH said...

/////விநோதவேல் said...
ஐயா,
இரண்டு நாட்கள் கழித்து வந்து பார்த்தால்,ஆச்சர்யம்!
ஒரு தனிப்பதிவாகவே தந்துவிட்டீர்களே!
நல்ல & அரிய விஷயங்கள் பலருக்கும் பயன்படவேண்டும் என்ற தங்களது எண்ணமும் செயலும் நெகிழவைக்கிறது... மிக்க நன்றி!////

ஒரேயடியாகப் பத்துப் பின்னூட்டங்கள் போட்டுவிட்டீர்களே!
தட்டச்சியதால் கை வலிக்கவில்லையா?

விநோதவேல் said...

ஐயா,

:-))

எங்கள் வாத்தியாரே 200 பதிவுகளையும், நூற்றுக்கணக்கான பின்னூட்டங்களையும் இட்டும் சளைக்காமல் வீறுநடைப் போட்டுகொண்டிருக்கிறார்!

When compared to that, mine is pretty tiny work!

May Ketu Bless All!

யோகம் said...

ஆறு அறிவு கொண்ட நாமே செயற்கைக் கோள் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும் முடியும் என்றால். இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்து காத்து வரும் இறை ஆற்றலால் ஏன் உயிரினங்களை இயற்கையான கோள்களின் மூலம் தொடர்பு கொள்ள முடியாது?...

யோகம் said...

ஜோதிடம் ஒரு விஞ்ஞான மெய் ஞானம், குரு பார்வையும் - கூகிள் சேவையும் அதை அறிந்து கொள்ள உதவி புரியுமாக....

SP.VR. SUBBAIYA said...

/////யோகம் said...
ஆறு அறிவு கொண்ட நாமே செயற்கைக் கோள் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும் முடியும் என்றால். இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்து காத்து வரும் இறை ஆற்றலால் ஏன் உயிரினங்களை இயற்கையான கோள்களின் மூலம் தொடர்பு கொள்ள முடியாது?...//////

உங்களுக்கு விளங்குகிறது. அனைவருக்கும் விளங்கினால் சரிதான்!

SP.VR. SUBBAIYA said...

///யோகம் said...
ஜோதிடம் ஒரு விஞ்ஞான மெய் ஞானம், குரு பார்வையும் - கூகிள் சேவையும் அதை அறிந்து கொள்ள உதவி புரியுமாக....//////

கேட்டால், தேடினால் எல்லாம் கிடைக்கும்!