மாணவர் பதிவேடு (Enrolment Register)

Google+ Followers

என்னைப் பற்றி

My photo

எல்லாம் விதித்தபடிதான் நடக்கும் என்னும்போது,  நாம் கவலைப் படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

My email ID

எனது மின்னஞ்சல் முகவரி:
classroom2007@gmail.com

வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை

29.1.11

நக்கல்கள் சிலவிதம்!


 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
நக்கல்கள் சிலவிதம்!

நக்கல் என்றால், கிண்டல், கேலி என்று பொருள்படும். உங்கள்
மொழியில் சொன்னால் ‘லொள்ளு’ என்றும் சொல்லலாம். இங்கே
ஒருவரி நக்கல்கள் சிலவற்றைத் தொகுத்துக்கொடுத்திருக்கிறேன்.
சொந்த சரக்கல்ல. இறக்குமதிச் சரக்கு. மின்னஞ்சலில் வந்தது.
மொழியாக்கம் செயவதற்கு நேரமில்லை.தனிதமிழ் ஆர்வலர்கள் பொறுத்துக்கொள்ளவும். மன்னிக்கவும். எது மிகவும் நன்றாக உள்ளது
என்று பின்னூட்டத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லவும்.

அன்புடன்
வாத்தியார்
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. Regular naps prevent old age, especially if you take them while driving.

2  Having one child makes you a parent; having two you are a referee.

3  Marriage is a relationship in which one person is always right and the other is the husband!

4 I believe we should all pay our tax with a smile. I tried - but they wanted cash.

5 A child's greatest period of growth is the month after you've purchased new school uniforms.

6 Don't feel bad. A lot of people have no talent.

7 Don't marry the person you want to live with, marry the one you cannot live without, but whatever you do, you'll regret it later.

8 You can't buy love, but you pay heavily for it.

9 Bad officials are elected by good citizens who do not vote.

10 Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired.

11 Marriage is give and take. You'd better give it to her or she'll take it anyway.

12 My wife and I always compromise. I admit I'm wrong and she agrees with me.

13 Those who can't laugh at themselves leave the job to others.

14 Ladies first. Pretty ladies sooner.

15 A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.

16 You're getting old when you enjoy remembering things more than doing them.

17 It doesn't matter how often a married man changes his job, he still ends up with the same boss.

18 Real friends are the ones who survive transitions between address books.

19 Saving is the best thing. Especially when your parents have done it for you.

20 Wise men talk because they have something to say; fools talk because they have to say something

21 They call our language the mother tongue because the father seldom gets to speak!

22 Man: Is there any way for long life?
Dr: Get married.
Man: Will it help?
Dr: No, but then the thought of long life will never come.

23 Why do couples hold hands during their wedding? It's a formality just like two boxers shaking hands before the fight begins!

24 Wife: Darling today is our anniversary, what should we do?
Husband: Let us stand in silence for 2 minutes.

25 It's funny when people discuss Love Marriage vs Arranged. It's like asking someone, if suicide is better or being murdered.

26 There is only one perfect child in the world and every mother has it.

27 There is only one perfect wife in the world and every neighbor has it!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
வாழ்க வளமுடன்!

4 comments:

middleclassmadhavi said...

ஐயா, நக்கலுக்கும் லொள்ளுக்கும் உதாரணமாக உங்கள் 1.1.11 பதிவில் வந்தவையே திரும்ப வந்துள்ளனவே!!

vprasanakumar said...

27, 15, 7

மிக நன்றாக இருந்தது.

நன்றி ஐயா.

sundari said...

Good evening sir,
I need horoscope books sir. Thanks for ur today lesson sir.

kmr.krishnan said...

10TH IS GOOD.THANK YOU!

KMRK