மாணவர் பதிவேடு (Enrolment Register)

என்னைப் பற்றி

My photo
Coimbatore, Tamil Nadu, India

Contact vaaththiyar

Contact vaaththiyar
Please write to Vaaththiyar

திருமணப் பொருத்தம்

திருமணப் பொருத்தம்
Marriage Matching

My Phone Number and whatsApp number

94430 56624

My email ID

எனது மின்னஞ்சல் முகவரி:
classroom2007@gmail.com
My Phone Number 94430 56624

வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை

வாத்தியாரின் புதிய புத்தகங்கள்

வாத்தியாரின் புதிய புத்தகங்கள்
வாங்கி விட்டீர்களா?

வாத்தியாரின் அடுத்த புத்தகம்

வாத்தியாரின் அடுத்த புத்தகம்
தொகுப்பு 4 யோகங்களைப் பற்றிய பாடங்கள் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே புத்தகம் கிடைக்கும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே புத்தகம் அச்சாகிறது

18.11.18

Astrology: 16-11-2018 புதிருக்கான விடை!!!


Astrology: 16-11-2018 புதிருக்கான விடை!!!

கேள்விக்கான பதில்:

ஜாதகர் 15 ஜூலை 1903 அன்று காலை 7 மணிக்குப் பிறந்தவர்.
இது பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் ஜாதகம்.

ஏழாம் இடத்தில் சனீஷ்வரன். களத்திர தோஷம் (அவர் எட்டாம் இடத்திற்கும் அதிபதி அதை மனதில் வையுங்கள்!
இரண்டாம் இடத்திற்கு உரிய சூரியன் 12ல் மறைவு. என்வே குடும்பம் அமையவில்லை.
யோககாரகனான செவ்வாய் ராகு மாந்தியால் பாதிப்பு அடைந்துள்ளார்.
ஆகவே திருமணம் கைகூட வில்லை. முக்கியமான காரணங்களை மட்டும் கூறியுள்ளேன்

மொத்தம் 11 அன்பர்கள் சரியான விடையைச் சொல்லி உள்ளார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனம் உவந்த பாராட்டுக்கள்

மீண்டும் ஒரு புதிருடன் 23-11-2018 அன்று சந்திபோம்

அன்புடன்
வாத்தியார்
===============================
1
Blogger K.P.Shanmuga Sundaram Sundaram said...
Good morning sir,the above horoscopes corresponds to King Maker Respected Thiru.Kamaraj Former CM, Born on 15.07.1903 time 7.00am Cancer lagna Lagnalord in 8th house 7th house lord in saturn in seventh kalathira dosa and second house lord in twelfth house with twelfth house lord mercury makes no family and children for him
Friday, November 16, 2018 7:25:00 AM
-------------------------------------------------------------
2
Blogger kmr.krishnan said...
ஜாதகர் 15 ஜூலை 1903 அன்று காலை 7 மணி அளவில் பிறந்தவர். பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஜாதகம்.
1. லக்கினம் நவாம்சம் இரண்டிலுமே 7ம் இடத்தில் சனி.(என்னுடைய மென்பொருள் நவாம்ச லக்கினத்தினை விருச்சிகம்
எனக்காட்டுகிறது.)
7ம் இடத்துக்காரன் ஏழிலேயே அமர்வது ஒரு களத்திர தோஷமாகும்.
2. 7ம் இடத்துக்காரனான சனீஸ்வரன் வக்கிரம் அடைந்துள்ளார்.
3.லக்கினாதிபதி சந்திரன் 8ல் மறைந்து இரண்டுபக்கமும் சனி ,கேது, வக்கிர குருவால் சூழப்பட்டுள்ளார்.
4. இரணடாம் இடத்திற்கு உரிய சூரியன் 12ல் மறைவு. என்வே குடும்பம் அமையவில்லை.
5.திருமணத்திற்குப் பார்க்க வேண்டிய மற்றொரு இடமான 3ல் செவ்வாய் ராகு மாந்தி. அந்த இடத்திகுரிய புதன் லக்கினத்திற்கு
12ல் மறைவு.
6 யோககாரகனான்ச் செவ்வாய் ராகு மாந்தியால் பாதிப்பு.
7.களத்திரகார்கனான் சுக்கிரன் மற்றும் லக்கினம் சூரியன், செவ்வாய், ராகு மாந்தியால் சூழப்பட்டுள்ளன.
8 பாவாதி பலம் அட்டவணையில் 7ம் இடம் கடைசி ரேங்க் 12 வது ரேங்க் வாங்கியுள்ளது.
Friday, November 16, 2018 9:18:00 AM
------------------------------------------------------------
3
Blogger Mahi said...
வலுவான குருவுடன் கேது இணைந்து சனி பார்வை ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாட்டை உண்டாக்கும்.
7 & 8 அதிபன் சனி ஆட்சி
2ம் அதிபதி சூரியன் விரையஸ்தானத்தில் வர்கோத்தமம்
Friday, November 16, 2018 9:26:00 AM
--------------------------------------------------------------------
4
Blogger Kannan L R said...
ஐயா வணக்கம்
**கடக லக்னம், லக்கினாதிபதி சந்திரன் 8ல் மறைவு
**லக்கினத்திற்கு7ஆம் இடத்தில் சனி
**குடும்பஸ்தானம் 2ஆம் அதிபதி, 12ல் மறைவு
**காரகர் சுக்கிரன் பகை வீட்டில் மேலும்
*நவாம்சத்தில் சுக்கிரன் பகை வீட்டில் உள்ளார்.
நன்றி
கண்ணன்
Friday, November 16, 2018 1:05:00 PM
------------------------------------------------------------
5
Blogger sfpl fab said...
Answar for quiz:-15-07.1903,
Our former C.M.K. Kamaraj Heroscope
Un marriage casues:
1.Kadaga lagnam not given family life,Service minded,
2. Satrn in 7th house
3.Second house owner in 12
Friday, November 16, 2018 2:57:00 PM
-------------------------------------------------------------
6
Blogger sundari said...
2nd house sun is sitting in 12th house with mercury that is mercury own house cancer lagana dire enemy strong
saturn in 7th house lagana lord moon in 8th house that too papakathiri lagana lord moon is not supagragam because 8th house 6th house guru sitting in 9th house with kethu he did not get marriage mahadasa jupiter dasa was running babyhood next saturn not good next mercury not good next kethu noot good next sukuran that time he got old age what to do this all fate guru and lagana got sani vision sir
Friday, November 16, 2018 6:17:00 PM
---------------------------------------------------------
7
//////Blogger Ramanathan said...
The following could be the reasons for denial of Marraige
Saturn(7th and 8th lord) aspecting Lagna
Lagna Lord (Moon) in 8th house and positioned in between Ketu and Saturn
8th house(Saturn) is in its 12th house from 8th house
Lord of 2nd house(sun in conjunction with 12th house lord) in 12th house and same place in navamsa(varthagomam)
HoweverVenus(11th house lord) in 2nd house would have ensured wealth to sustain
Saturday, November 17, 2018 9:56:00 AM
--------------------------------------------------------------
8
Blogger ponnusamy gowda said...
அய்யா வணக்கம்!
ஜாதகத்திற்கு சொந்தமான அன்பர் கர்மவீரர் காமராஜர் அய்யா அவர்கள்.
கடக லக்கினக்காரர். லக்கினாதிபதி சந்திரன் 8 மிடத்தில்.6,8,12 இடங்கள் லக்கினாதிபதிக்கு உகந்த இடமல்ல. 7 ம் அதிபதி சனி
பகவான் ஆட்சி வக்கிரத்துடன் அமர்ந்து லக்கினத்தை பார்த்து திருமனத்தை கெடுத்து விட்டார். சனி பகவான் சந்திரனுக்குரிய
திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்து புனர்பூ தோஷம்பெற்றதும் திருமண தடை செய்யும் அமைப்பு.
புத்திரகாரகன் செவ்வாய் 3ல் அமர்ந்து 6ம் பதி குருவின் பார்வை பெறுவதால் புத்திர பாக்கியம் இல்லை. 7ல் திக் பலம் பெற்ற சனி
பகவான் 9 மிட பாக்கியஸ்தானத்தையும் 4 மிட சுக ஸ்தானத்தையும் பார்வை செய்து கெடுத்து விட்டார்.
குடும்ப ஸ்தானாதிபதி சூரியன் 12ல் ஆட்சி பெற்ற புதனுடன் இணைந்தது குடும்ப வாழ்வுக்கு வழி கொடுக்கவில்லை.
-பொன்னுசாமி.
Saturday, November 17, 2018 3:14:00 PM
------------------------------------------------------------------
9
Blogger Saravanan Annamalai said...
acharyajee,
regarding the quiz. Lagnathypathy chandra is in 8th place (maraivusthanam).2nd house lord is in 12th place. Sun (2nd house lord ) is the karagara for family. He is hidden (12th place). jupiter (karagara for children) is also in the 12th place in the enemy raasi (mithuna). Sani has in its vision the lagna from 7th house. Eventhough sukra has in its sight the lagnathypathy moon, it could not result in marriage as 2nd lord is hidden in 12th house.
---A.Saravanan, Pondicherry.
Saturday, November 17, 2018 8:19:00 PM
----------------------------------------------------------------
10
Blogger venkatesh r said...
Astrology: quiz: மணமாலைக்கு என்ன வழி?
கடக லக்கினம், கும்ப ராசி ஜாதகர்.
அவருக்கு திருமணம் பாக்கியம் கிடைக்காதற்கான காரணங்கள்:
1. லக்கினாதிபதி சந்திரன் 8மிடத்தில் மறைந்து கத்திரியின் பிடியில் அம்ர்ந்து வலுவிழ்ந்தது.
2. குடும்பாதிபதி சூரியன் 12ல் அதன் அதிபதி புதனுடன் அமர்ந்து வலுவிழந்தது.
3. 7 மிடத்தில் அதன் அதிபதி சனி அமர்ந்தாலும், அவரே அட்டமாதிபதியுமான காரணத்தினால் அது ஒரு நல்ல அமர்வு அல்ல.
4. களத்திரகாரகன் சுக்கிரன் 2ல் சிம்ம ராசியில் சத்ரு ஸ்தானத்தில். லக்கினாதிபதியின் பார்வை பெற்றாலும், உதவவில்லை.
5. யோக காரகன் செவ்வாய் க்ன்னியில் ராகுவுடன் கூட்டு.
6. ஜாதகரின் கோச்சாரத்தில் 26 வயது வரை சனி தசை, பிறகு 12ம் அதிபதி புதன் த்சை, பிறகு வந்த கேது தசை முடிவத்ற்குள் 50
வயதை அடைந்து விட்டார். திருமண வயதில் வந்த 71/2 சனி பாடாய் படித்தியிருக்கும்.
மேற்கண்ட காரணங்களால், ஜாதகருக்கு திருமண பந்தம் கை கூடவில்லை.
வாத்தியாரின் மேலான அலசலுக்கு காத்திருக்கும்,
இரா. வெங்கடேஷ்.
Saturday, November 17, 2018 8:36:00 PM
-------------------------------------------------------------
11
Blogger Rajam Anand said...
அன்புள்ள வாத்தியாரிற்கு
அன்பு வணக்கம்.
1. லக்னாதிபதி சந்திரன் 6ம் வீட்டில் மறைவு. ஃ அவரிற்கு சக்தியில்லை. லக்கினத்திற்கு வக்ர குருவின் 5ம் பார்வை உண்டு
2. 7ம் அதிபதி சனி ஆட்சி ஆனால் சனி வக்ரம்
3. களத்திரக்காரன் சுக்கிரன் 12ம் வீட்டில் மறைவு. ஃ அவரிற்கு சக்தியில்லை
4. குடும்ப ஸ்தானத்திற்குரிய சூரியன் 12ல் மறைவு.
மேலே சொன்ன காரணங்களினாலே கல்யாணம் நடக்கவில்லை.
அன்புடன்
ராஜம் ஆனந்த்
Sunday, November 18, 2018 1:50:00 AM
=======================================================
வாழ்க வளமுடன்! வளர்க நலமுடன்!

2 comments:

 1. அய்யா வணக்கம்!
  கொடுக்கப் பட்ட புதிருக்கு அலசல் அருமை. இது இதுதான் எதிர்பார்த்தது.
  படிப்படியாக அலசலை விரிவாக்கம் செய்திடின் ஆர்வமும் ஜோதிட அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள ஏதுவாகுமே!!
  நன்றியுடன்
  - பொன்னுசாமி

  ReplyDelete
 2. ////Blogger ponnusamy gowda said...
  அய்யா வணக்கம்!
  கொடுக்கப் பட்ட புதிருக்கு அலசல் அருமை. இது இதுதான் எதிர்பார்த்தது.
  படிப்படியாக அலசலை விரிவாக்கம் செய்திடின் ஆர்வமும் ஜோதிட அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள ஏதுவாகுமே!!
  நன்றியுடன்
  - பொன்னுசாமி/////

  நல்லது. உங்களுடைய யோசனைக்கு நன்றி பொன்னுச்சாமி அண்ணா!!!!!

  ReplyDelete

முக்கிய அறிவிப்பு:

பழைய பாடங்களைப் (பதிவுகளைப்) படிக்கின்றவர்கள், அதற்கான பின்னூட்டங்களை (comments) பின்னூட்டப் பெட்டியில் இடாமல், மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பவும். அப்போதுதான், அதற்கான பதில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வாத்தியாரின் மின்னஞ்சல் முகவரி: classroom2007@gmail.com